فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات2

فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات2

فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات2

این فرمول برای ساخت چماد یا ژل موضعی نسکن درد عضلانی کاربرد دارد

این فرمول بر پایه منتول و متیل سالیسیلات است

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است