فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات 1

فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات 1

فرمول تولید ژل مسکن موضعی یا پماد منتول و متیل سالیسیلات 1

این فرمول برای ساخت چماد یاژل ضد درد و مسکن موضعی و عضلانی کاربرد دارد

 این فرمول بر پایه منتول و متیل سالیسیلات است

این فرمول استاندارد در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است